Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Tan OSGB; işletmelerinizin tehlike sınıflarına ve faaliyet esasına göre gerekli sertifika sınıflarına sahip tecrübeli iş güvenliği uzmanı personeli ile işletmenizdeki risk ve tehlike kaynaklarını gerekli risk metodolojisine ve analize tabii tutarak belirlemekte ve sizlere ayrıntılı bir rapor hazırlamak suretiyle risk analizlerini tarafınıza ulaştırmaktadır. Ayrıca bu önemli konuda tarafınıza risk analizi eğitimleri sunmaktadır.

İş hayatında riskler;
• İş yerlerinde yapılan işlerden,
• Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
• Kullanılan maddelerden,
• Her türlü makine ve donanımlardan,
• İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
• İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
• Çevre koşullarından,
• Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;
• Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
• Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
• Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
• İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
• Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
• Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini olarak sıralayabiliriz.

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler;
• İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek çalışan gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,
• Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,
• İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
• Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

Copyright 2014 Tan OSGB

yedi renk web