Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

Acil Durum Planı'nın amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesini sağlamaktır. Tan OSGB tarafından işyerinin gereksinim ve özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan bu plan; İş kazası, yangın, patlama, trafik kazası, su baskını, tabii(doğal) afet gibi kuruluş içi veya dışından kaynaklanan acil durumları kapsamaktadır. Acil durumların oluşum zamanı ve müdahale şeklinin hangi birimler sorumluluğunda ve nasıl yapılacağını tanımlar. Acil durum sırasında yapılması gerekenleri ve ortaya çıkmasından sonraki süreci kapsar. Çalışanlar, halk ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi için gerekli düzenlemeleri hazırlar.

Copyright 2014 Tan OSGB

yedi renk web