6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI’NIN GETİRDİĞİ YENİLİK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren istisnasız tüm işyerleri Risk Değerlendirmesi ile Acil Durum Eylem Planlarını yaptırmak ve tüm çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmak zorundadır.

Risk Değerlendirmesinin yapılmadığının ilk tespitinde 3000 TL, EKSİKLİĞİN DEVAM ETTİĞİ HER AY İÇİN 1,5 katı idari para cezası getirilmiştir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise Risk Değerlendirmesinin yapılmamış olması durumunda ise iş durdurulacaktır.

Acil Durum Eylem Planlarının yapılmadığında 1.000 TL, AYKIRILIĞIN DEVAM ETTİĞİ HER AY İÇİN 1.000 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almayan her bir çalışan başına 1000 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

50 ve üzeri çalışana sahip tüm işyerleri için 1 Ocak 2013’ten, 50’nin altında çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1 Ocak 2014’ten, 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1 Temmuz 2016’ten itibaren İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı hizmetlerini temin etmek zorunludur.

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı hizmetinin alınmaması durumunda her ay için her bir İSG personeli için 5000 TL idari para cezası getirilmiştir.

İşverenlere çalışanlar için işe girişlerinde ve sonrasında belirli zaman aralıklarında muayene ve buna bağlı sağlık taramaları yaptırmaları yükümlüğü getirilmiştir. Bunları varsa işyerinin kendi hekimi veya anlaşmalı OSGB’nin işyeri hekimi yapabilmektedir.

Sağlık gözetimine tabi tutulmayan, sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Copyright 2014 Tan OSGB

yedi renk web